สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ

สวัสดิการด้านสุขภาพที่ผู้สูงอายุที่จะได้รับ จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุส่วนมากจะมีบัตรผู้สูงอายุ แต่ส่วนมากผู้สูงอายุจะมีบัตรผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุในเขตเมือง ซึ่งเป็นไปได้ว่าผู้สูงอายุในเขตเมืองจะมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า และยังมีสวัสดิการการรักษาอื่น ๆ อีก

Powered by MakeWebEasy.com